1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El Responsable de les dades i titular de la pàgina web http://expert-executive.com és EXPERT EXECUTIVE MANAGEMENT, SL (en el successiu EXPERT MANAGEMENT), societat mercantil amb domicili lloc en c/ Lluna, 26 08202 Sabadell, con CIF B-66875048 i inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona.

Telèfon: + 34 93-8547603

E-mail: info@expert-executive.com

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

En EXPERT MANAGEMENT tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol•licitis o facilitar-te ofertes de serveis del teu interès en cas de que així ens ho sol•licitis, pots incloure les teves dades i el teu correu electrònic en l’espai habilitat en el nostre formulari.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació professional o mercantil, i no ens sol•licitis la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant un termini de 2 anys a partir del darrer contacte. El Currículum Vitae que ens lliuris, serà destruït sinó encaixa en els perfils requerits pel Grup EXPERT MANAGEMENT, o se conservaran durant un màxim de dos anys, en cas de que EXPERT MANAGEMENT pugues considerar que potencialment pot ser interesant per futurs processos de selecció per l’empresa o algun client. En aquest cas series correctament informa’t i sol·licitaríem el teu consentiment en el moment adequat.

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La base legal pel tractament de les seves dades es la de donar resposta a la seva petició d’informació, la gestió del teu currículum vitae, a la contractació dels serveis sol·licitats, o la d’execució dels serveis contractats.

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Les teves dades s’incorporaran a la base de dades pertanyent a EXPERT MANAGEMENT i no seran cedides a tercers a excepció d’obligació legal, no obstant, per a la realització dels nostres diversos serveis, pot ser necessari compartir les seves dades con proveïdors o professionals col·laboradors així com als nostres clients quan així s’exigeixi per les seves respectives polítiques de seguretat, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i secret professional.

5. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en EXPERT MANAGEMENT estem tractant les dades personals que els interessa, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats en les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’ exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar al tractament de les seves dades. EXPERT MANAGEMENT deixarà de tractar les dades, excepte que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envia’ns un e-mail a la següent direcció info@expert-executive.com anotant en l’assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat o passaport.

Els Drets que poden exercir són:

  • Accés a les dades
  • Rectificació de les dades
  • Supressió de les dades
  • Portabilitat de les dades
  • Limitació del tractament
  • Oposició al tractament
  • No ser objecte d’una elaboració de perfils

Si desitja conèixer amb detall el significat d’aquets drets, si us plau, faci un click en Llegir més.

5. LEGISLACIÓ

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la llei espanyola.

6. ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat s’ha revisat per darrera vegada el maig de 2018.

Aquesta publicació també està disponible en: Castellà