prcés restructuring

En general, i malauradament, quan una empresa pren la decisió d’iniciar un procés de reestructuració és que la cosa ja està molt malament. Normalment aquestes decisions es prenen molt tard i per tant no sempre tenen solució; i si la tenen, s’ha d’actuar de manera molt ràpida i eficaç.

Hi ha una sèrie d’elements clau en aquests processos que el directiu responsable de la reestructuració ha de seguir si vol tenir èxit.

1-. Prendre control de la situació

donar visibilitat a l’equip directiu sobre la situació, el propòsit general i el nou model de gestió. Cal crear el clima d’urgència i de necessitat de canvi. Cal preparar l’equip per a una fase en què es va a demanar un esforç extraordinari i on canviaran les rutines.

2-. Analitzar la situació i establir objectius i plans

Anàlisis de la situació

Analitzar la situació, valorar si estem a temps de superar la crisi i, en cas afirmatiu, establir objectius i plans. El directiu, si vol tenir la confiança del consell i de l’equip directiu, ha de tenir suficients evidències de les oportunitats de millora a aconseguir de manera que els objectius fixats siguin creïbles i els plans siguin aplicables

3-. Aconseguir el suport dels principals accionistes

Fer un gran esforç de comunicació per aconseguir i el suport dels principals accionistes , dels bancs i de l’equip directiu. Els accionistes en general han perdut la confiança en els anteriors directius en veure que els objectius no s’aconseguien i les accions presentades no aconseguien els propòsits. És per aquesta raó que, més enllà d’un bon track-record, el nou director ha de ser molt consistent en l’exposició del seu programa. De la mateixa manera, els bancs van a renovar la confiança en l’empresa en la mesura que hi hagi una bona i permanent comunicació i una gran consistència entre el que es diu i el que es fa.

objectius de negoci

4-. Adaptar la estructura organizativa

S’ha d’adaptar l’estructura organitzativa a la nova situació i aconseguir una massa crítica de directius afins a la nova forma de pensar i actuar. Més enllà dels ajustos que s’han d’efectuar, associats a una reducció de costos, cal que l’equip directiu de primer nivell estigui fortament alineat amb el nou director general.

5-. Adaptar la gestió de tresoreria

Establir un fort control de la gestió de la tresoreria i prendre accions d’impacte immediat de reducció de costos. En aquesta fase cada cost ha de ser qüestionat i s’ha de gestionar des del seu inici en el procés de compres o contractacions.

6-. Conseguir financiación a corto plazo

Estructura organitzativa

Negociar amb els bancs el finançament a curt termini . A partir dels dèficits de tresoreria previstos, buscar una solució amb les entitats financeres que donin temps a poder implementar les mesures de recuperació.

7-. Reducció d’actius fixos

Prendre accions d’impacte immediat en reducció d’actius fixos, estocs i saldos deutors . Cal prescindir de tots els actius ociosos, ja siguin actius fixos improductius, excessos d’estocs o saldos de clients elevats per morositat o per elevats dies de crèdit. També han de plantejar accions de venda i posterior lloguer d’actius fixos.

Processos del directiu

Altres processos que el directiu ha de seguir

  • Focalitzar l’activitat en els clients, mercats i productes principals i més rendibles.
  • Focalitzar els esforços d’optimització en els processos crítics.
  • Dissenyar un nou model de finançament a llarg termini

Per implementar aquestes accions es requereix una gran experiència en aquestes situacions, cal tenir molta energia i també un fort lideratge. No són situacions fàcils, però sempre que es prenguin a temps quan apareixen els primers senyals són situacions que es poden resoldre i poden deixar a la companyia per a una etapa de fort creixement i estabilitat en els resultats.

Antoni Monistrol
Soci Director d’Expert Executive Management

Nous Articles i Notícies

Si desitja rebre nous articles, notícies i informació de conferències d’Expert Executive Management, subscrigui’s a la nostra Newsletter.

Aquesta publicació també està disponible en: Castellà