Entrades per Expert Executive Management

Conferències «màrqueting per a advocats i economistes: de despatx competent a despatx competitiu» i «marca personal de l’empresari i del professional»

Els dimecres 5 i 12 de juny de 2019 van tenir lloc, a Barcelona i Girona, les conferències «Màrqueting per a Advocats i Economistes: De despatx competent a despatx competitiu» i «Marca Personal de l’Empresari i del Professional», totes dues organitzades per Expert Executive Management.

El directiu happener

L’empresa necessita d’un perfil directiu diferent per a cada circumstància. No hi ha bons estils directius ni mals estils directius, sinó que cal tenir la capacitat d’aplicar l’estil directiu que la circumstància requereixi (recomano la pel·lícula Ànimes a la foguera).

Sumant Capacitats

És freqüent trobar-nos amb empreses que tenen un gran potencial de creixement i de rendibilitat però que en el millor dels casos no aconsegueixen aixecar el vol i, en el pitjor dels casos, estan condemnades a la seva liquidació. Si el concepte de negoci és tan bo, per què no aconsegueixen els seus propòsits?

Restructuring preventiu vs Restructuring correctiu

Els canvis en l’àmbit empresarial Heràclit deia que «el més constant en aquesta vida és el canvi: tot flueix, tot canvia, res roman». Els canvis poden ser periòdics i predictibles, o sobtats i inesperats. Podem controlar els primers, i serem molt competents si la nostra visió de futur ens permet prevenir els segons. Tot canvi […]

Recuperant la senda dels beneficis

És freqüent trobar companyies —i particularment consells d’administració— que no estan satisfetes amb els resultats obtinguts. La majoria d’ocasions es tracta de resultats econòmics considerats insuficients, però també les insatisfaccions poden estar associades a una mala imatge de l’empresa al mercat o a un mal clima laboral.