gestió empresa concurs de creditors

El concurs de creditors és un procediment que normalment no gaudeix de bona acceptació, ja que moltes vegades s’entén com un procés derivat d’un fracàs en la gestió i associat a una ruïna patrimonial absoluta. Tampoc ajuda molt que menys d’un 10% de les empreses en concurs aconsegueixin superar-ho.

No obstant això, l’objectiu principal del concurs de creditors és el manteniment de l’activitat habitual de l’empresa. La sol·licitud del concurs no és un problema, és la solució perquè les empreses puguin tornar a ser viables després d’una reestructuració total: estratègica, financera, societària, laboral i del deute.

Sense entrar en la normativa legal del procés ni en el seu procediment, l’experiència de Expert Executive Management en la gestió d’empreses amb dificultats econòmiques i en concret, en la gestió d’empreses en concurs de creditors, ens permet afirmar que la gestió d’una empresa en concurs ha de focalitzar-se en els següents punts:

  • Una vegada detectada la situació d’insolvència, la sol·licitud del concurs ha de ser el més ràpid possible. Com més tard es faci, menys recursos tindrà l’empresa per afrontar la situació i major serà el risc per a l’empresari —que fins i tot pot incórrer en responsabilitats com a administrador i haver de respondre amb els seus béns—. I, en aquest sentit, més trigaran a aplicar-se les mesures necessàries.

  • La prioritat després d’un concurs és recuperar la imatge de l’empresa i donar visibilitat del pla de negoci a curt termini als clients, creditors, entitats de crèdit, etc. Aquest pla de negoci a curt termini —que pot formar part d’un pla de viabilitat a llarg termini— ha d’assegurar la viabilitat de l’empresa, permetre la sortida del concurs i garantir el pagament del deute als creditors. És fonamental convèncer els clients de la viabilitat de l’empresa per evitar que se’n vagin i poder recuperar els clients que ja se n’han anat. També hem d’assegurar la continuïtat dels proveïdors estratègics de l’empresa. Al mateix temps, un canvi d’imatge corporativa, una intensificació publicitària i una major comunicació amb l’entorn és altament recomanable per projectar una imatge favorable de l’evolució de l’empresa.

  • No solament hem de recuperar la imatge de l’empresa de cara a l’exterior, també hem d’aportar estabilitat als empleats de la plantilla que es considerin necessaris i assegurar el seu futur a l’empresa. Aquest és un factor important, ja que normalment l’empresa haurà de passar per un ERE o una reestructuració laboral important.

  • Una altra de les màximes prioritats a curt termini, serà la de garantir la liquiditat de l’empresa per poder continuar amb el negoci. És imprescindible que, una vegada separats els deutes del concurs, es paguin puntualment els nous deutes, tant dels creditors com de les nòmines del personal. Qualsevol retard en aquest aspecte qüestionaria la viabilitat futura de l’empresa. Encara que tot això no és fàcil, ja que el concurs comporta habitualment la supressió del crèdit bancari i la dificultat de trobar nou finançament. Així que l’equip gestor haurà de buscar noves fonts de finançament internes a través de la gestió del circulant(reducció d’estocs, persecució de crèdits vençuts, reducció de dies de cobrament a clients, pactes amb proveïdors, etc.) o mitjançant la venda o lloguer d’actius que no afectin l’explotació normal. Així mateix també s’hauran de trobar noves fonts de finançament externes com a entitats de factoring, noves aportacions de capital, cerca de socis que vegin l’oportunitat d’invertir a llarg termini (fins i tot amb garanties personals), etc. En paral·lel, també s’hauran de limitar les inversions i les despeses innecessàries.

  • També considerem totalment recomanable l’entrada d’un nou gestor que pugui aportar una major experiència, més objectivitat i creativitat en la gestió durant aquest període d’incertesa per a l’empresa. Aquest gestor, que ha d’assegurar la supervivència de l’empresa a curt termini abans de focalitzar-se en el mitjà i llarg termini, ha de jugar un paper fonamental de cara a garantir la viabilitat de l’empresa enfront de tercersi ha de mantenir una posició d’equilibri entre la propietat (propietari, família, consell d’administració, etc.) i l’administrador concursal.

Jaume Berta
Director Associat d’Expert Executive Management

Nous Articles i Notícies

Si desitja rebre nous articles, notícies i informació de conferències d’Expert Executive Management, subscrigui’s a la nostra Newsletter.

Aquesta publicació també està disponible en: Castellà