finançament projectes pime

Els criteris de concessió de crèdits i préstecs bancaris s’estan redefinint. Generalment, els bancs són poc favorables a realitzar certes d’operacions com finançar a petites i mitjanes empreses. Aquestes decisions estan en part, influenciades per la normativa bancària europea (acords de Basilea III) com a conseqüència de l’última crisi bancària.

No resulta fàcil, doncs, obtenir finançament bancari quan la sol·licitud procedeix d’una petita o mitjana empresa, fins i tot en cas de tenir resultats positius i un baix nivell d’endeutament.

Els departaments de risc dels bancs han vist augmentat el seu pes en la presa de decisions en detriment de les propostes dels departaments comercials, i el compliment d’una sèrie de criteris ha passat a ser determinant.

Aquesta limitació en el crèdit fa que els bancs es focalitzin en empreses solvents amb alt volum de passius. Les petites i mitjanes empreses sense historial o amb incidències no tenen moltes possibilitats d’obtenir un préstec.

Amb la finalitat d’augmentar les possibilitats d’obtenir finançament bancari seran determinants les característiques del producte sol·licitat i les garanties aportades, així com uns estats financers que indiquin clarament la capacitat de generar suficient cash per fer front al deute.

No obstant això, més enllà de les pautes i ràtios que dicten les normes europees i dels resultats discrets de les ràtios dels departaments de riscos, els departaments comercials dels bancs valoren  les persones i l’equip directiu. D’aquesta manera s’aposta pel rigor en el compliment dels pressupostos i els plans de negoci, així com també en la qualitat del projecte i la coherència de les decisions estratègiques, i el track record i energia de l’equip directiu. En definitiva, el que Warren Buffet cridaria «la integritat, la intel·ligència i l’energia de les persones».

Per altra banda, cal destacar que el finançament bancari no és sempre l’opció més adequada. L’empresari ha de contemplar altres formes de finançament com els préstecs d’entitats públiques, el crowdlending, l’entrada de socis financers o l’entrada de fons d’inversió.

El finançament a través de l’entrada d’un soci financer pot ser l’opció més adequada per a aquelles situacions en les quals l’empresa té un excel·lent projecte però no ha obtingut fins avui resultats positius.

També l’entrada d’un soci financer o un fons d’inversió pot ser la solució més adequada quan l’empresa es planteja emprendre una etapa de fort creixement, amb inversions importatnt que no poden ser únicament finançades amb recursos aliens.

L’entrada d’un soci financer o un fons d’inversió és una decisió estratègica que comporta importants canvis en el consell de la societat. Aquesta major complexitat pot ser molt beneficiosa en funció del perfil del nou accionista i de la seva capacitat per aportar valor en la presa de decisions, com també al govern de la societat.

Antoni Monistrol
Soci Director d’Expert Executive Management

Nous Articles i Notícies

Si desitja rebre nous articles, notícies i informació de conferències d’Expert Executive Management, subscrigui’s a la nostra Newsletter.

Aquesta publicació també està disponible en: Castellà